PITANE MOBILITY DRIVER APP

Op de Pitane Mobility Gebruikersdag in Scheveningen staan een aantal presentaties gepland, zo ook de presentatie van de gloednieuwe Pitane Mobility Driver App.

De nieuwe ‘native’ app zit boordevol technische snufjes zoals inloggen via Face ID of vingerafdruk, een koppeling met verschillende betaalsystemen, ondersteuning van Pitane Mobility Assist en een volledig vernieuwde gebruikersinterface die voldoet aan alle verwachtingen van onze gebruikers.

Voornaamste troeven: gebruiksgemak, snelheid en weten waar de chauffeur is.

Een van de voornaamste nieuwigheden is de instelbare GPS update interval en een zelfregistrerend gebruikersaccount op de centrale zonder tussenkomst van een planner of systeembeheerder.

Aan de bouw van de nieuwe app is veel tijd aan voorafgegaan. Op dit ogenblik worden alle technische aspecten grondig getest binnen een geselecteerde groep Pitane Mobility gebruikers.

Nieuwe technologie noodzakelijk om te blijven voldoen aan de eisen.

Google staat vanaf augustus 2021 geen 32-bit-versies van apps meer toe in de Play Store. Alle Android-apps moeten dan overgezet zijn naar 64-bit-versies. Vanaf 1 augustus 2019 moeten ontwikkelaars naast 32-bit-versies ook 64-bit-varianten van apps aanbieden.

Een telefoon met 64-bit-architectuur kan meer werkgeheugen verwerken en zwaardere apps draaien. Daarmee kunnen smartphones beter multitasken.

Apple is sinds iOS 11 gestopt met de ondersteuning voor 32-bit-versies. Apps voor iOS die alleen 32-bit-ondersteuning bieden, werken daarom niet meer op iPhones en iPads met recente versies van het mobiele besturingssysteem.

Nieuwe technische eisen vragen om aangepaste licentie structuur.

De Pitane Mobility Driver is geen upgrade voor de bestaande 32 bits versies die momenteel worden gebruikt. Deze nieuwe generatie apps vraagt om een nieuwe licentie die prijstechnisch een stuk hoger ligt dan zijn voorgangers.

Met verschillende app aanbieders samenwerken maakt je nog geen MaaS aanbieder

Wanneer we bij Google als zoekterm MaaS gebruiken blijft men tientallen pagina’s zien van een geweldige 950 kilometer lange rivier in West-Europa, die dwars door Nederland stroomt. Er is nog lang geen sprake van Mobility as a Service (MaaS) en dat zal wellicht de komende jaren zo blijven wanneer we het geluid horen vanuit de verschillende MaaS werkgroepen.

Volgens algemeen directeur Hedy Borreman is TCA al een MaaS-aanbieder. 

Deze uitspraak liet zij haar ontvallen op het laatste KNV Jaarevent te Bunnik. Borreman meent deze stelling te kunnen doen omdat de taxicentrale uit Amsterdam met zo’n 1.500 chauffeurs al aangesloten is op apps als Whim en Tranzer en meedraait met een MaaS-pilot.

“Daarbij delen we informatie met de andere betrokken partijen. En je moet privacy van gebruikers in de gaten houden”, aldus Borreman. Door deze uitspraak krijg je geen verdere vragen over de ‘show-stopper’ AVG.

Over welke informatie TCA hierbij deelt wil ze verder geen uitleg geven. Aansluiting zoeken bij verschillende apps maakt je zelf nog geen MaaS aanbieder. De inzet van een onderneming gaat verder dan enkel samenwerken met een app aanbieder, in de hoop langs deze weg extra ritopdrachten te ontvangen.

De basis elementen om het MaaS te benoemen ontbreken nog steeds. Betalen gebeurt nog altijd in de taxi en er is sprake van een te groot aanbod van apps op de markt die slechts een klein deelgebied uit het MaaS vraagstuk beantwoorden.

Giancarlo Scaramelli meent te kunnen stellen dat Transdev het nog niet tot volwaardige MaaS-aanbieder heeft geschopt. “Qua samenwerkingen wel, maar als het om data gaat niet”. Scaramelli waarschuwde eerder al op KNV werkgroep MaaS bijeenkomsten dat we ons goed moeten realiseren wie de data straks ontvangt en wat men er kan of gaat mee doen.

Wat moet er gebeuren op termijn om drempelloos te reizen?

Na de eerste verkennende fase was de tijd aangebroken voor een concrete vervolgstap met de oprichting van het KNV MaaS-Lab. Beleidsmedewerkster Sonila Metushi en Arjan Vaandrager van het KNV weten als geen ander hoe lastig het is bedrijven en koepelorganisaties samen te brengen binnen het KNV MaaS-Lab.

Samen met de partners in de Mobiliteitsalliantie heeft KNV het afgelopen jaar een plan opgesteld voor het ontwikkelen van een MaaS-ecosysteem in Nederland. Deze ambitie is opgenomen in het Deltaplan dat in juni 2019 werd gepresenteerd.

Op termijn moet ook dat het MaaS-aanbod geïntegreerd worden binnen één simpele app waarbij de consument zijn reis kan bestellen van vertrek tot aankomst en deze afrekenen binnen eenzelfde transcatie.

De economie digitaliseert steeds verder en sneller. De vraag is niet óf digitale platformen impact zullen hebben, maar wát die impact is. Deze ontwikkeling kan niemand aan zich voorbij laten gaan.

“Of het nu gaat om een deelfiets om naar het station te fietsen, een OV-treinreis om naar Groningen te reizen en een taxi om naar het eindpunt aan het Museumeiland te rijden, het mag voor de consument niets uitmaken hoe de betaling gebeurd binnen zijn opdracht”.

Hebben we iets geleerd van het verleden?

Daar wringt het schoentje. In 2012 werd de OV-chipkaart grootschalig landelijk geïntroduceerd en 7 jaar later kunnen we wel een (deel)scooter of (leen)fiets gebruiken met dezelfde kaart maar zijn we nog steeds niet in staat de taxi met de OV-pas te betalen, in tegendeel, veel taxichauffeurs zien nog graag contant geld in de taxi.

De kracht zit echter in het meewerken aan het definiëren van multimodale standaard interfaces, identificatie-autorisatie en betaalprocessen. Belangrijk blijft bij alles wat we met elkaar bedenken de belangenbehartiging voor een gelijk speelveld.

Deltaplan Mobiliteit op de agenda van het zesde Jaarevent KNV

Woensdag 12 juni werd te Bunnik het zesde Jaarevent KNV Zorgvervoer & Taxi gehouden. Na jaren aanwezigheid te Utrecht in de voormalige hoofdvestiging van Mercedes Nederland werd dit jaar, niet geheel toevallig,  gekozen voor het BOVAGhuis.

Ondanks een regenachtige dag waardoor de opkomst van de leden het een beetje liet afweten was het een interessante agenda boordevol MaaS en Deltaplan mobiliteit. Het laatste werd eerder in de ochtend aan de staatssecretaris en Minister gepresenteerd.

Volgende kabinet moet miljarden investeren in de vraag naar mobiliteit.

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobiliteit anders worden ingericht. De Mobiliteitsalliantie doet hiervoor concrete voorstellen, waarbij de reiziger en het vervoer van goederen centraal staan.

Om de omslag – naar een nieuw, innovatief en geïntegreerd mobiliteitssysteem – te maken, is in het Deltaplan een pakket aan maatregelen gepresenteerd. Zoals de aanleg van mobiliteitshubs aan randen van steden en in het landelijk gebied om de overstap en uitwisseling tussen verschillende vervoerswijzen soepeler en sneller te maken. In combinatie met het verder ontwikkelen van Mobility as a Service, zodat reizigers makkelijk en op maat reisadvies krijgen en gelijk kunnen reserveren, boeken en betalen, in eenvoudige, toegankelijke apps.

De Mobiliteitsalliantie is een uniek samenwerkingsverband van inmiddels 25 partijen, opgericht om ervoor te zorgen dat de bewegingsvrijheid van Nederland ook in de toekomst behouden blijft. Dit vraagt om een verandering naar een nieuw slimmer mobiliteitssysteemwaarin zowel de reiziger als de ondernemer flexibel kan reizen.

Breed plan met een samenhangend pakket aan maatregelen.

De kracht van het Deltaplan is dat het de mobiliteit als één samenhangend geheel benadert. Door de mobiliteitssector van Nederland, vóór de mobiliteit van Nederland. Het gaat niet alleen om de behoefte aan bereikbaarheid, maar ook om onze klimaatambities, ruimtelijke vraagstukken, verkeersveiligheid, een gezonde en inclusieve samenleving, innovatie en energietransitie. Het gaat om wat Nederland nu nodig heeft voor straks. En reizigers en gebruikers staan hierin centraal.

Nieuwe richtlijnen VVR zijn voorlopig nog een wassen neus

old couple a man and woman sitting in wheelchair outdoors

De overgangsregeling om te voldoen aan de vernieuwde Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR) is met een jaar verlengd tot 1 juli 2020. Volgens de wet is een taxichauffeur verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het vastzetsysteem en veiligheidsgordels maar de grote diversiteiten aan rolstoelen leidt nog wel eens tot problemen bij het vervoer.

Het Platform Code VVR wil de extra tijd onder meer gebruiken om met opdrachtgevers in gesprek te gaan over de noodzaak van veilig rolstoelvervoer.

De Code VVR is een leidraad voor het veilig vervoeren van rolstoelinzittenden. De vernieuwde code werd in oktober 2017 van kracht, er is toen ook een overgangsperiode afgesproken waarin rolstoelen zonder haaksymbool ook vervoerd mogen worden, mits ze goed vastzetbaar zijn.

De code bestaat inmiddels 20 jaar

De eerste uitgave stamt uit 1999 en werd beheerd door KBOH en Vilans. Vanaf de uitgave 2015-2016 beheert het kenniscentrum Vast=Beter de Code VVR. Ter bescherming van de onafhankelijke en objectieve inhoud is de merknaam “Code VVR door A.Peters” ® officieel geregistreerd. De uitgave 2019-2020 is thans de meest actuele uitgave.

Overgangsregeling Code VRR een jaar verlengd

Rolstoelgebruikers, chauffeurs en bedrijven kunnen aan de sticker met het haaksymbool zien dat de rolstoel veilig vervoerd kan worden.

  • Na 1 juli 2020 mogen rolstoelen zonder een dergelijke sticker niet meer vervoerd worden.
  • Tijdens de overgangsperiode moeten passagier en vervoerder samen een veilige oplossing vinden wanneer de (meestal oudere) rolstoel nog niet van het haaksymbool voorzien is.
  • Voor mensen met een maatwerkrolstoel die na 1 juli 2020 niet van het haaksymbool voorzien is, moet een adequate oplossing komen.

Meer over het ontstaan van de code VVR – klik hier

old couple a man and woman sitting in wheelchair outdoors
senior man with woman in wheelchair outside in the city

Taxibus in Den Haag heet voortaan ‘AV 070’

Sinds  1 juni 2019 rijdt het Wmo-vervoer, ‘Taxibus’, in Den Haag onder een nieuwe naam:  ‘AV 070’. Opvallend en zeker innovatief te noemen is het gebruik van waterstof voor de personenwagens, waarmee Den Haag aangeeft dat het milieu hoog op haar agenda staat.

Een nieuwe naam voor ‘Aanvullend Vervoer’

De nieuwe naam is via een prijsvraag geïnspireerd op suggesties van bewoners uit Den Haag. De naam is kort en makkelijk te onthouden en past bij de stad.

AV staat voor Aanvullend Vervoer. Want voor wie door een beperking niet met het eigen of openbaar vervoer kan reizen, en ook geen beroep kan doen op familie, vrienden of buren, is er AV 070. Jaarlijks maken hier ongeveer 15.000 Hagenaars gebruik van. Het  merendeel van de nieuwe auto’s bestaat uit elektrische personenwagens. Het fijne van de personenwagens is de lage instap.

Het is belangrijk dat de Haagse inwoner zoveel mogelijk in hun eigen kracht worden gezet zodat ze zo lang mogelijk kunnen meedoen. Een van de belangrijkste voorwaarden om zelfstandig te kunnen blijven wonen is het hebben van vervoer. Wanneer men veel aan huis gebonden is, dan is de kans op vereenzaming groot. Voor veel mensen is deze vorm van vervoer daarom een belangrijke voorziening.

Wethouder Kavita Parbhudayal:

De Taxibus is een bekend begrip in Den Haag. Toch past deze voorziening een nieuwe naam. Want het is geen echte taxi, maar een voorziening waarbij mensen samen worden vervoerd en dus op verschillende plaatsen worden opgehaald. In Den Haag moet iedereen de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft. Samen zorgen we ervoor dat iedereen in Den Haag mee kan doen.

Doelgroepenvervoer Walcheren naar Hala Zeeland en Taxi de Vlieger

Het Zeeuwse bedrijf Hala Zeeland, onderdeel van  TCR Middelburg, en Taxi de Vlieger Zierikzee gaan de komende vier jaar het doelgroepenvervoer op Walcheren uitvoeren. 

De drie Walcherse gemeenten hebben gezamenlijk het routevervoer, vraagafhankelijk vervoer en de haltetaxi van de gemeente Veere aan hen gegund. 

welzijn, zorg en opgroeien op Walcheren

Het vervoer moet worden aangevraagd bij Porthos. Porthos is het gemeentelijke loket voor de inwoners van Walcheren waar men terecht kan met aanvragen voor de Jeugdwet of de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Porthos biedt tevens toegang tot de Jeugdwet op Walcheren.

Er zijn verschillende zorgwetten waarmee de zorg in Nederland is geregeld. Dit heeft met name te maken met de vergoeding voor de zorg. De Jeugdwet en de Wmo vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten die dit hebben ondergebracht bij Porthos.

Pitane Mobility sluit unieke overeenkomst met Karhoo

Karhoo werkt iets anders dan veel van zijn rivalen zoals Uber. Het biedt gewoon een platform voor taxi bedrijven om ritprijzen aan te bieden in de app zodat gebruikers de aanbieder kunnen kiezen die bij hun behoeften past. Voor Nederland en Vlaanderen zal dit voor taxi bedrijven binnenkort gebeuren via het Pitane Mobility netwerk.

De Flit Technologies Group werd in 2016 opgericht met de overname van Karhoo die toen in financiële problemen was geraakt en haar activiteiten moest staken. Er werd een nieuw Karhoo team samengesteld en de diensten werden opnieuw opgestart in 2017, met een vernieuwd bedrijfsmodel en een nieuwe bedrijfsaanpak.

Flit Technologies Group werd vervolgens uitgebreid met een samenwerking met COMO om COMO Urban Mobility te creëren en met de overname van Yuso in 2018. De groep heeft nu meer dan 100 werknemers en meer dan 1000 klanten. Samen ondersteunen ze de groei van een betere stedelijke mobiliteitsomgeving.

Rol van Pitane Mobility en winst voor onze klanten

Met een landelijke dekking in Nederland en België en een zeer grote dekking van taxibedrijven in de grootsteden, zal de gebruiker van Pitane Mobility kunnen profiteren van deze vrij unieke  samenwerking in de komende jaren.

Via het Pitane Mobility netwerk zal Karhoo haar ritopdrachten aanbieden op de Nederlandse en Belgische markt. Denk daarbij aan vervoersuitbreidingen bij boekingen van hotelkamers en vluchten en de daarbij behorende  taxiritten van en naar de luchthaven of de uitbreiding van het vervoer vanuit elk NS station.

Karhoo werkt samen met de Franse Spoorwegen SNCF om een innovatief nieuw platform genaamd Mon Chauffeur te creëren waarmee reizigers op de hogesnelheidstreinen van de SNCF eerste en laatste kilometers kunnen boeken met een taxi of een privé huurauto

Het Eindhovense Censys BV zal de ritopdrachten koppelen aan Pitane Mobility centrales die voorzien zijn van Pitane Mobility Assist versie 10 of hoger.

Franse bank specialiseert in diensten voor mobiliteit 

Flit Technologies wordt ondersteund door RCI Bank and Services, een Franse bank gespecialiseerd in autofinanciering en diensten voor de klanten en netwerken van de Groupe Renault (Renault, Renault Samsung Motors, Dacia) wereldwijd en van de Nissan-groep (Nissan, Infiniti, Datsun) , voornamelijk in Europa, Brazilië en Zuid-Korea en via joint ventures in Rusland en India. In de afgelopen twee jaar heeft RCI Bank and Service een strategische ambitie om B2B-aanbieder van diensten in mobiliteit te worden.

Pitane Mobility sluit partnerovereenkomst met Here Technologies

Man Using Gps Navigation System In Car

HERE Technologies is een bedrijf dat kaart- en locatiegegevens en aanverwante diensten biedt aan particulieren en bedrijven. Het is grotendeels in handen van een consortium van Duitse autobedrijven, terwijl andere bedrijven ook minderheidsbelangen hebben.

Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 6500 medewerkers in dienst en is vandaag eigendom van het consortium BMW, Audi, Daimler en Intel. Het bedrijf werd ooit opgericht door Navteq en later overgenomen door Nokia.

Navigatie als een service is nog maar het begin

Ondanks deze partnerovereenkomst veel tijd en geld kost voor het Eindhovense Censys BV zijn wij er van overtuigd dat het een volwaardig alternatief moet kunnen bieden op de huidige integratie van Google Maps.

“De voornaamste reden om HERE te integreren is de geplande ontwikkeling van nieuwe producten en diensten binnen Pitane Mobility voor taxi- en touringcar bedrijven.”

Pitane Mobility versie 10 zal ondermeer gebruik maken van volgende HERE diensten:

  • Geocodering – Zeer nauwkeurige mapping van geo-coördinaten en adressen
  • Positionering – Apparaat tracering en positionering voor binnen en buiten, online en offline
  • Fleet Telematics – Geavanceerde algoritmen voor optimale routering en planning met een uitgebreide set gegevens, waaronder attributen, kosten en milieuzones
  • Routering – nauwkeurige instructies naar een bestemming met behulp van verschillende transportmodi (auto, bus, taxi, openbaar vervoer, fiets) en gebruikmakend van matrix- en isoline-algoritmen
  • Places – Uitgebreide set van Points of Interest met rijke attributie voor meer dan 400 categorieën
  • Kaarttegels – Vooraf weergegeven kaarttegels met verschillende weergavetypes, zoals gewone kaart, satellietbeelden en terrein
  • Mapafbeelding – Pre-gerenderde kaartafbeeldingen die al zijn geoptimaliseerd voor zowel desktop- als mobiele apparaten
Signing legal document

Coco Taxi is een goedkoop alternatief voor toerist in Havanna

Ze zien er eigenlijk uit als een voetbalhelm, maar eigenlijk leek het ook op een kokosnoot. Dat is waar de namen vandaan komen. Vertaald uit het Spaans is Coco de afkorting van kokosnoot.

Zoals bijna ook alle oldtimers op het eiland bezit de Cubaanse staat (Grancar) ze allemaal en de chauffeurs moeten een dagtarief betalen om ze te gebruiken en een extra bedrag per kilometer. 

De taxi kan maximaal drie personen vervoeren, die dan wel heel strak zitten, plus de bestuurder die vooraan zit.

Je ziet de Coco-taxi’s overal in Havana.

De taxi is niet zo comfortabel voor langere reizen, maar ze bieden een goede ervaring die het proberen waard is. Ze rekenen ongeveer 1 CUC per mijl en zijn enkel bedoeld voor de toeristen want je ziet de lokale bevolking geen Coco Taxi nemen.

VISUEEL PLANNEN

Pitane Mobility Visueel Plannen tilt het combineren van ritten op speelse manier naar hoger niveau

Pitane Mobility Visueel Plannen werd ontwikkeld op de werkvloer door goed te luisteren naar de wensen van onze klanten.

De software biedt volledige ondersteuning voor wat betreft de berekening van de meest logische route die de chauffeur moet aanhouden op een manier die vanaf de eerste beta versie die we hebben uitgerold op de werkvloer een 8.7 score ontving van de planners en chauffeurs.

“Kwestie van innovatief de software doorontwikkelen want het uniek eindresultaat mag er zijn. Vanaf nu kan men op een ‘speelse’ manier in Pitane Mobility ritten combineren.”

Juiste hardware biedt nog meer mogelijkheden

De directie van het Rotterdamse Trevvel zelf ging nog een stap verder en zocht naar de juiste mogelijkheden om optimaal gebruik te kunnen maken van de software. Resultaat een enorme touchscreen ‘plantafel’ met daarop Pitane Mobility Visueel Plannen versie 10. De software is op het scherm eenvoudig te bedienen door het scherm aan te raken.

Danny Zuidwijk heeft, als supervisor van de afdeling Trevvel Samen, ons tijdens de ontwikkeling voorzien van goede adviezen. Resultaat, een compleet nieuwe gebruikersinterface omheen de kracht van de Pitane Mobility combinatie module, juiste routes voor de chauffeur en alle aspecten van doelgroepenvervoer combineren die worden gerespecteerd.

nl_NLNederlands
en_GBEnglish (UK) nl_NLNederlands