Doelgroepenvervoer Walcheren naar Hala Zeeland en Taxi de Vlieger

Het Zeeuwse bedrijf Hala Zeeland, onderdeel van  TCR Middelburg, en Taxi de Vlieger Zierikzee gaan de komende vier jaar het doelgroepenvervoer op Walcheren uitvoeren. 

De drie Walcherse gemeenten hebben gezamenlijk het routevervoer, vraagafhankelijk vervoer en de haltetaxi van de gemeente Veere aan hen gegund. 

welzijn, zorg en opgroeien op Walcheren

Het vervoer moet worden aangevraagd bij Porthos. Porthos is het gemeentelijke loket voor de inwoners van Walcheren waar men terecht kan met aanvragen voor de Jeugdwet of de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Porthos biedt tevens toegang tot de Jeugdwet op Walcheren.

Er zijn verschillende zorgwetten waarmee de zorg in Nederland is geregeld. Dit heeft met name te maken met de vergoeding voor de zorg. De Jeugdwet en de Wmo vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten die dit hebben ondergebracht bij Porthos.

NARROWCASTING

Met Pitane Mobility Narrowcasting bent u verzekerd van een totaaloplossing voor beeldschermcommunicatie, waarbij alles is inbegrepen, waaronder de hard- en software, de installatie en het beheer.

Onze jarenlange ervaring stelt ons in staat om op de ontwikkelingen vooruit te lopen. Wij kennen de vervoersmarkt en weten waar de reiziger behoefte aan heeft.

Informatie uitbreiding die actueel is in de wachtkamer

Pitane Mobility Narrowcasting is voorzien van actuele nieuwsberichten en verkeersinformatie. Via het gebruiksvriendelijke systeem past u snel en eenvoudig uw eigen berichten aan en met minimale technische kennis beheert u de uitzending.

Pitane Mobility sluit partnerovereenkomst met Here Technologies

Man Using Gps Navigation System In Car

HERE Technologies is een bedrijf dat kaart- en locatiegegevens en aanverwante diensten biedt aan particulieren en bedrijven. Het is grotendeels in handen van een consortium van Duitse autobedrijven, terwijl andere bedrijven ook minderheidsbelangen hebben.

Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 6500 medewerkers in dienst en is vandaag eigendom van het consortium BMW, Audi, Daimler en Intel. Het bedrijf werd ooit opgericht door Navteq en later overgenomen door Nokia.

Navigatie als een service is nog maar het begin

Ondanks deze partnerovereenkomst veel tijd en geld kost voor het Eindhovense Censys BV zijn wij er van overtuigd dat het een volwaardig alternatief moet kunnen bieden op de huidige integratie van Google Maps.

“De voornaamste reden om HERE te integreren is de geplande ontwikkeling van nieuwe producten en diensten binnen Pitane Mobility voor taxi- en touringcar bedrijven.”

Pitane Mobility versie 10 zal ondermeer gebruik maken van volgende HERE diensten:

 • Geocodering – Zeer nauwkeurige mapping van geo-coördinaten en adressen
 • Positionering – Apparaat tracering en positionering voor binnen en buiten, online en offline
 • Fleet Telematics – Geavanceerde algoritmen voor optimale routering en planning met een uitgebreide set gegevens, waaronder attributen, kosten en milieuzones
 • Routering – nauwkeurige instructies naar een bestemming met behulp van verschillende transportmodi (auto, bus, taxi, openbaar vervoer, fiets) en gebruikmakend van matrix- en isoline-algoritmen
 • Places – Uitgebreide set van Points of Interest met rijke attributie voor meer dan 400 categorieën
 • Kaarttegels – Vooraf weergegeven kaarttegels met verschillende weergavetypes, zoals gewone kaart, satellietbeelden en terrein
 • Mapafbeelding – Pre-gerenderde kaartafbeeldingen die al zijn geoptimaliseerd voor zowel desktop- als mobiele apparaten
Signing legal document

Politiek en pers scoren makkelijk door onvoldoende kennis spelregels

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen burgers gebruikmaken van speciaal vervoer. Per gemeente zijn er verschillen in de uitvoering en vervoerder. Er zijn standaarden in de markt en wettelijke tarieven waar gemeenten en vervoerders aan gebonden zijn, maar kwaliteitseisen in het aanbestedingsprogramma van gemeenten verschillen nogal.

Politieke oppositie en pers scoren makkelijk door onvoldoende kennis van de spelregels

Taxi’s komen te laat, ze komen dubbel of de chauffeurs helpen de inzittenden onvoldoende. Het zijn slechts enkele opmerkingen waar de oppositie partijen politiek garen spinnen en de lokale pers maar al te vaak voldoende in ziet om de uitvoering van het Wmo-vervoer negatief in het daglicht te stellen, kwestie van scoren bij de juiste doelgroep.

Veel klachten hebben te maken met verwachtingspatroon van de reiziger en gebrek aan goede communicatie vanuit de overheid over wat men van het vervoer mag verwachten binnen haar Wmo contract. Vervoerders hebben ook regelmatig te maken met klachten waar ze geen invloed op hebben, maar die te maken hebben met de opdrachtgever en het beleid.

Onlangs konden we in het Dagblad van het Noorden lezen dat er klachten binnen kwamen van mensen die normaal voor een rit 20 minuten in de wagen zouden zitten maar er veel langer over deden omdat de taxi meerdere mensen tegelijk meenam. Wellicht had de journalist zich niet echt verdiept in de vervoersvoorwaarden van het Wmo-vervoer en nam aan dat deze vreemde situatie een vergissing van de vervoerder was.

Geen enkel vervoersbedrijf wil de reiziger ‘pesten’

De Asser PvdA had 48 klachten ontvangen nadat het twee maanden geleden een meldpunt had geopend waar reizigers van het Wmo-vervoer problemen konden melden. Dat is niet eens een klacht per dag, maar elke klacht is er een te veel.

Met de kennis dat sommige regiecentrales duizenden ritten per dag uitvoeren is het aantal klachten minimaal en doen vervoersbedrijven hun uiterste best de reiziger goed te vervoeren binnen de afgesproken spelregels van het Wmo-vervoer. Wmo-vervoer is een bijzondere markt met een bijzondere doelgroep die extra aandacht vraagt.

NS TREINVERVANGEND BUSVERVOER

Wellicht denkt men bij NS niet onmiddellijk aan de touringcarsector maar stiekem is NS een grote klant voor de touringcarmarkt. NS zet vervangbussen in als treinen niet kunnen rijden. Zo zette NS in 2017 ruim 22.000 bussen in bij werkzaamheden en bijna 9.000 bussen bij storingen.

Pitane Mobility ontwikkelt voor deze sector betere reisinformatie- en managementsystemen om reizigers nauwkeuriger te informeren over de exacte vertrek- en aankomsttijd van hun bus bij werkzaamheden.

Het Eindhovense bedrijf sloot eerder een overeenkomst met OV9292 voor de integratie van haar informatiesysteem en  biedt nu ook sinds de komst van Pitane Mobility Rio complete software voor regiecentrales in treinvervangend busvervoer zoals Transvision.

Mobiele toepassingen op maat voor iOS en Android

Sinds april 2019 bouwen onze eigen ‘native’ maatwerk apps voor iOS en Android. Deze apps maken gebruik van onze Pitane Mobility API die wij eveneens aan onze partners beschikbaar stellen voor hun eigen ontwikkelingen op onze software. Een van onze laatste ontwikkelingen en wellicht een van de bekendste apps is de driver app voor NS treinvervangend vervoer.

VISUEEL PLANNEN

Pitane Mobility Visueel Plannen tilt het combineren van ritten op speelse manier naar hoger niveau

Pitane Mobility Visueel Plannen werd ontwikkeld op de werkvloer door goed te luisteren naar de wensen van onze klanten.

De software biedt volledige ondersteuning voor wat betreft de berekening van de meest logische route die de chauffeur moet aanhouden op een manier die vanaf de eerste beta versie die we hebben uitgerold op de werkvloer een 8.7 score ontving van de planners en chauffeurs.

“Kwestie van innovatief de software doorontwikkelen want het uniek eindresultaat mag er zijn. Vanaf nu kan men op een ‘speelse’ manier in Pitane Mobility ritten combineren.”

Juiste hardware biedt nog meer mogelijkheden

De directie van het Rotterdamse Trevvel zelf ging nog een stap verder en zocht naar de juiste mogelijkheden om optimaal gebruik te kunnen maken van de software. Resultaat een enorme touchscreen ‘plantafel’ met daarop Pitane Mobility Visueel Plannen versie 10. De software is op het scherm eenvoudig te bedienen door het scherm aan te raken.

Danny Zuidwijk heeft, als supervisor van de afdeling Trevvel Samen, ons tijdens de ontwikkeling voorzien van goede adviezen. Resultaat, een compleet nieuwe gebruikersinterface omheen de kracht van de Pitane Mobility combinatie module, juiste routes voor de chauffeur en alle aspecten van doelgroepenvervoer combineren die worden gerespecteerd.

Achmea sluit zich als eerste Nederlandse verzekeraar aan bij alliantie Mobility as a Service

Achmea heeft zich als eerste Nederlandse verzekeraar aangesloten bij
de internationale alliantie Mobility as a Service (MaaS). Deze
publiek-private samenwerking werkt aan een duurzame transformatie van
mobiliteitsconcepten. Daarbij investeert de consument niet langer in
transportmiddelen, maar koopt hij mobiliteit in. Andere partners van
MaaS zijn onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en
Siemens.

Het motto van MaaS is “Je krijgt wat je wilt, wanneer je het wilt”.
Openbaar vervoer, deelfietsen, taxi’s, elektrische deelauto’s,
carpoolen en allerlei tussenvormen van mobiliteit worden met MaaS
naadloos samengesmeed tot een aantrekkelijk systeem. Een systeem dat je
met je smartphone bereikt, plant, bestelt en betaalt.

Achmea werkt aan slimme mobiliteitsoplossingen

De wereld rond mobiliteit is volop in beweging. Als
toonaangevende schadeverzekeraar speelt Achmea een rol bij veel van
deze veranderingen. We sluiten ons aan bij netwerken om met partners
samen te werken aan de toekomst van (elektrische) mobiliteit. Als
onderdeel van de MaaS Alliantie zullen we onder meer onze
verzekeringskennis delen met sectorpartners, universiteiten en
overheidsinstellingen in Nederland en Europa.

Bijdragen aan de mobiliteitsmodellen van de toekomst

Robert Otto, lid van de Raad van Bestuur van Achmea:

“Innovatie rond mobiliteit is voor onze klanten op tal van gebieden
relevant. Deelnemen aan de MaaS Alliantie biedt ons kansen om bij te
dragen aan de mobiliteitsmodellen van de toekomst. De toekomst van
mobiliteit wordt bepaald met inbreng van vele partijen. Gegevens delen
via platforms is de beste manier om met partners strategisch te
innoveren. Daarom heeft Achmea zich bijvoorbeeld eerder ook al
aangesloten bij het internationale Smart e-Mobility programma S4C.”

Pitane Mobility Groepsvervoer v10 voorziet kenners van totaal nieuwe mogelijkheden

De ontwikkelingen van nieuwe software en updates van bestaande onderdelen gaan in een razendsnel tempo nu alles gebaseerd is op Pitane Mobility versie 10. Naar de nieuwste en wellicht de meest indrukwekkende Pitane Mobility software werd lang naar uitgekeken.

Pitane Mobility Groepsvervoer versie 10 doet begin april zijn intrede in de markt en voorziet de kenners van totaal nieuwe methodes om routes te normeren en inkoop en verkoopprijzen van routes te bepalen. Dit laatste kan men zelfs berekenen per passagier zodat het duidelijk is wat een cliënt kost of opbrengt in een route.

Marktleider in innovatieve software

Pitane Mobility is marktleider in software voor het vervoer van woningen naar dagbestedingen en leerlingenvervoer. Onze klanten zijn vooral stichtingen en organisaties verantwoordelijk voor het vervoer van cliënten met een verstandelijke beperking en mensen met een arbeidshandicap.

Ook gemeenten die het leerlingenvervoer regelen en grote vervoerscentrales zijn bij ons aan het juiste adres vanaf de analyse, de aanschaf tot en met de implementatie.

De voornaamste troeven zijn:

 • Software die kijkt naar de individuele mogelijkheden en behoeften van de cliënt.
 • Automatische routegenerator en normering van alle groepsvervoer.
 • Perfecte registratie van wachttijd, beladen en onbeladen tijd van uw chauffeurs.
 • Een team met kennis van zaken en perfecte ondersteuning tijdens implementatie.
 • Betaalbare oplossing en eveneens beschikbaar als Pitane Mobility webeditie.
 • Een betrekkelijk lage investering en goed terugverdienmodel.
 • Sterke vervoersanalyses per woning, vervoerder of cliënt en perfecte rapportages.
 • Uitstekende normering en automatisch bepalen van het reistraject.
 • In- en verkoopprijs per route vastzetten tijdens de normering.
 • Gedetailleerde route informatie en overzichtelijke route analyse en/of rapporten.

Meer informatie – klik hier

Vele onverzekerde taxi’s en van een kale kip kan je niet plukken bij claimen letselschade

Om te voorkomen dat je in een onverzekerde taxi stap kun je natuurlijk aan de chauffeur vragen of hij of zij een WA-verzekering heeft. Dat kan een ongemakkelijk gesprek zijn schrijft Ronald Strater en je moet maar afwachten of de waarheid wordt verteld.

Volgens het Brabants Dagblad rijden in Brabant 118 taxi’s onverzekerd rond, iets meer dan 3 procent van het totale aantal geregistreerde taxi’s in de provincie. Geen schokkend cijfer, maar een ongeluk met of in een onverzekerde taxi kan vervelende gevolgen hebben. “Dan heb je een probleem”, zegt letselschade advocaat Ruud Voorvaart maar hoe voorkom je dit?

In de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is bepaald dat een motorrijtuig verzekerd moet zijn als voor het motorrijtuig een kentekenbewijs is afgegeven. Ook een motorrijtuig dat niet wordt gebruikt, moet verzekerd zijn. Het niet verzekerd zijn is bij de WAM strafbaar gesteld.

Als je bij een ongeluk niets kunt claimen bij de taxichauffeur is er, naast alle andere ellende, gelukkig nog wel een financieel vangnet. “Dan kun je een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Als inderdaad vast komt staan dat de schuld bij de taxichauffeur ligt, helpen ze je zeker”, zo verteld advocaat Ruud Voorvaart verder in het Brabants Dagblad. De uitkering kan dan wel minder hoog zijn.

Dan heb je een probleem“, zegt letseladvocaat Ruud Voorvaart uit Breda. “Want dan kun je niets claimen en moet je in beginsel de taxichauffeur aansprakelijk stellen. De kans dat hij betaalt, is niet groot want een schadevergoeding kan behoorlijk oplopen. Zelfs tot tienduizenden euro’s. Zo’n bedrag zal een taxichauffeur niet zomaar op zijn spaarrekening hebben staan. Of hij moet toevallig de Lotto hebben gewonnen.

Van een kale kip kan je niet plukken

“Als mensen honderdduizend euro moeten betalen, kun je op je kop gaan staan als ze het niet hebben”, vervolgt Voorvaart. “Dan komt er gewoon niks. Misschien moet die dan 50 euro per maand aflossen, dat gebeurt dan meestal in dat soort gevallen. Maar dat is het dan.”

Via de volgende link kun je nagaan of een wagen is verzekerd.

Boordcomputer taxi blijft probleemdossier voor overheid en branche organisatie

De sector wordt geconfronteerd met de geldigheid van de veiligheidscertificaten van alle BCT-kaarten want zoals al heel lang bekend loopt de geldigheid op 20 maart 2020 af. Daarnaast verlopen ook de geldigheid van de chauffeurskaart en de ondernemerskaart op 20 maart 2020.

Een digitaal certificaat van PKI overheid waarborgt de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via usb of internet op basis van Nederlandse wetgeving. Digitale certificaten zijn een onmisbare schakel in beveiligd internetverkeer. Het is een legitimatiebewijs van een boordcomputer of ICT-systeem, maar heeft een beperkte levensduur.

Vervangen systeemkaarten is een te dure operatie. 

Het Ministerie heeft nog geen garantie afgegeven over de geldigheid van die kaarten en wie opdraait voor de kosten als ze voor 20 maart 2020 vervangen moeten worden. De sector vindt dat ze deze kosten niet voor haar rekening dienen te komen.

De kosten voor het vervangen van de systeemkaarten (chips) zijn als gezegd hoog. Volgens het KNV komt een voorzichtige schatting uit op €7,7 miljoen, exclusief de kosten van de fabrikanten. Fabrikanten zelf hebben KNV laten weten dat zij hun kosten zullen doorbelasten aan de taxi ondernemingen, waardoor het totaalbedrag ruim boven de €10 miljoen zal uitkomen.

Wat zijn PKI overheid certificaten?

Public Key Infrastructure (PKI) voor de overheid, kortweg PKIoverheid, maakt betrouwbare digitale communicatie mogelijk binnen en met de Nederlandse overheid. PKIoverheid is een zeer hoogwaardige en veilige infrastructuur, gebaseerd op digitale certificaten.

PKIoverheid certificaten zijn digitale certificaten die moeten voldoen aan de eisen van de overheid, bijvoorbeeld met betrekking tot het uitgifteproces en de koppeling aan een stamcertificaat (certificaathiërarchie). Ze zijn dé standaard voor het beveiligen van elektronische (overheids)diensten.

Zowel de overheid als bedrijven kunnen gebruik maken van PKIoverheid certificaten. Beroepscertificaten zijn alleen bedoeld voor beroepsbeoefenaren met een zogenaamd Erkend Beroep.

Sinds maart 2018 is de geldigheidsduur van servercertificaten van PKIoverheid gemaximaliseerd op twee jaar. Alle andere typen PKIoverheid certificaten blijven dezelfde geldigheid houden, zoals bijvoorbeeld 5 jaar voor persoonsgebonden certificaten.

nl_NLNederlands
en_GBEnglish (UK) nl_NLNederlands