PRIVACY-VERKLARING

Datum van de bijgewerkte inwerkingtreding: 25 mei 2018.

Deze Privacyverklaring (“Verklaring”) is van toepassing op personen overal ter wereld die onze apps en onze Diensten gebruiken om vervoer, levering of andere on-demand-diensten te verlangen (“Gebruikers”). Deze Verklaring is eveneens van toepassing op informatie die we verzamelen van of over onze chauffeurs, of andere personen die het Pitane Mobility platform onder licentie gebruiken (gezamenlijk “Chauffeurs”). Waneer u contact hebt met de Diensten als Gebruiker en als Chauffeur zijn de respectieve privacy verklaringen van toepassing op de twee verschillende soorten interacties.

We verzamelen informatie die u direct aan ons verstrekt, zoals wanneer u uw account creëert of wijzigt, on-demand-diensten verlangt, contact opneemt met de klantenservice of op andere wijze met ons communiceert. Deze informatie omvat onder meer: naam, e-mail, telefoonnummer, postadres, profielfoto, betalingsmethode, verzochte items (voor leveringsdiensten), leveringsbonnen en andere informatie die u verstrekt.

Wanneer u onze diensten gebruikt, worden gegevens over u verzameld om de functies en services op de telefoon te activeren en de door u aangevraagde of goedgekeurde transacties uit te voeren. U kunt bepaalde gegevens over uzelf opgeven (zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer) en andere gegevens zoals plaatsbepaling worden automatisch verzameld in verband met de services. Deze gegevens worden mogelijk ook geanalyseerd en gebruikt voor de ontwikkeling en verbetering van onze functies en services op de telefoon, tenzij beperktere doeleinden zijn gedefinieerd.

Wanneer u de diensten gebruikt voor vervoer of levering verzamelen we precieze locatiegegevens over de rit van de Pitane Mobility app gebruikt door de chauffeur. Als u de Pitane Mobility app toestemming geeft voor toegang tot locatiediensten via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem (“platform”) verzamelen we de precieze locatie van uw apparaat wanneer de app op de voorgrond of achtergrond openstaat. We kunnen uw locatie ook bij benadering achterhalen via uw IP-adres. Wanneer u geen toestemming geeft kan het voorkomen dat onderdelen van de app niet beschikbaar zijn voor gebruik.

 

Voor op internet gebaseerde functies op de telefoon, inclusief functies in onze toepassing, worden mogelijk gegevens verzameld over uw aangevraagde diensten in onze software. We kunnen bijvoorbeeld gegevens verzamelen over de adresgegevens van uw reistraject en de handelingen die u in onze software uitvoert, zoals zoekopdrachten naar inhoud of toepassingen of het kopen van toepassingen of inhoud. Deze gegevens worden gebruikt om uw gebruikservaring aan uw wensen aan te passen en de door u gevraagde services te leveren.

Voor een meer consistente en op uw persoonlijke voorkeuren afgestemde gebruikservaring tijdens uw interactie met onze software kunnen gegevens die op de telefoon via functies en -services zijn verzameld, worden gecombineerd met gegevens die via andere producten en -services zijn verkregen. De via de telefoon over u verzamelde gegevens worden mogelijk ook aangevuld met gegevens die van andere bedrijven zijn verkregen.

Als u de Pitane Mobility app toegang geeft tot het adresboek op uw apparaat via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele platform hebben we toegang tot namen en contactinformatie uit uw adresboek om sociale interactie via onze diensten mogelijk te maken en voor andere doeleinden omschreven in deze Verklaring of op het moment van goedkeuring of verzameling.

We kunnen informatie over uw mobiele apparaat verzamelen waaronder, bijvoorbeeld, het hardwaremodel, besturingssysteem en versie, bestandsnamen en versies, voorkeurstaal, unieke apparaatidentificatiecode, reclame-identificatiecodes, serienummers, apparaatbewegingsinformatie en mobiele netwerkinformatie.

Als GPS beschikbaar is, kunnen de lengtegraad, breedtegraad, snelheid en richting van de telefoon via gps worden verzameld. Deze gegevens worden door de locatiebepalingsdatabase van onze centrale gebruikt om de locatie van uw telefoon (bij benadering) terug te sturen naar de toepassing, functie of website. De aangeboden locatiegegevens kunnen bestaan uit de breedtegraad, lengtegraad, snelheid, richting en hoogte van uw telefoon op het moment van het verzoek. Identificatiegegevens over beschikbare zendmasten of Wi-Fi-toegangspunten, zoals MAC-adressen of zendmast-id’s, worden niet doorgegeven.

Tenzij anders is beschreven in deze verklaring, worden uw gegevens niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden. Af en toe worden andere bedrijven ingehuurd om namens ons beperkte services aan te bieden, zoals het verzenden of bezorgen van aankopen of andere post, het beantwoorden van vragen van klanten over producten of services, het verwerken van registraties voor evenementen of het uitvoeren van statistische analyses van onze services. Wij voorzien deze bedrijven uitsluitend van de gegevens die nodig zijn voor het leveren van de service en het is deze bedrijven niet toegestaan om deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

Onze toepassing is niet bedoeld voor gebruik door kinderen zonder ouderlijke toestemming. Afhankelijk van het land of de regio kan ouderlijke toestemming zijn vereist voor het maken van een account voor kinderen jonger dan 13 (ouder in sommige rechtsgebieden). Door toestemming te geven voor het maken van een account kan uw kind alle diensten gebruiken die afhankelijk zijn van het account. Door veel van deze services worden persoonlijke gegevens en andere gegevens verzameld en met deze services kunnen kinderen communiceren met anderen. Ouders kunnen de toestemming wijzigen of intrekken door de instellingen van het kinderaccount te wijzigen bij de centrale of licentiehouder van de software.

Als dienstverlener zijn wij verplicht u uit te leggen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

WAAROM zijn die persoonsgegevens van belang?

Dankzij uw gegevens kunnen we elkaar informeren, wel zo prettig en zinvol, want:

  • U heeft een overeenkomst met ons voor uw cloudserver, software of app toepassing 

  • Zo kunnen wij u op de hoogte houden van onze producten en diensten 

  • We kunnen u met een nieuwsbrief informeren over interessante ontwikkelingen en aanbiedingen 

  • We kunnen u uitnodigen voor speciale events 

  • We zijn geïnteresseerd in uw mening over onze dienstverlening 

WAT houdt onze privacyverklaring in?

De AVG vraagt ons zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die u in het verleden aan ons heeft verstrekt. Om u uit te leggen wat precies ‘zorgvuldig’ is, verwijzen we u graag naar deze privacyverklaring, waarin wij onder meer uitleggen: 

  • Dat wij uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verkopen aan, of delen met derden voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden 

  • Waarom wij uw persoonsgegevens hebben 

  • Wat wij met deze gegevens doen 

HOE zit het met uw rechten (en hoe kunt u eventueel bezwaar maken)? 

Welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens kunt u uiteraard terugvinden in de privacyverklaring. Via het e-mailadres avg@censys.nl kunt u: 

  • Uw persoonsgegevens laten aanpassen of verwijderen wanneer u dat wenst 

  • Eventueel bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens 

Indien u bezwaar maakt per e-mail, nemen wij contact met u op om te vragen welke informatie u van ons niet meer wilt ontvangen. 

Deze privacyverklaring wordt af en toe bijgewerkt naar aanleiding van wijzigingen in onze producten en services, en om meer inzicht in onze handelswijzen te bieden op basis van gebruikservaringen en feedback van klanten. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, wordt de datum van de laatste versie bovenaan dit document aangepast.

nl_NLNederlands
en_GBEnglish (UK) nl_NLNederlands